CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN

1. Đăng Ký Thành Viên

– Đăng ký thành viên qua Facebook

– Đăng ký thành viên qua Zalo

 

2. Ưu Đãi Đặc Quyền Thành Viên

         
Tên hạng thẻ Đồng Bạc Vàng Kim Cương

Điều kiện xét hạng

(chi tiêu)

Dưới 500k 500k – 4.999k 5.000k – 9.999k Từ 10.000k
Số điểm được tích lũy 1%/Hóa Đơn 5%/Hóa đơn 7%/Hóa đơn 10%/Hóa đơn
Ưu đãi sinh nhật  Voucher 20% Voucher 25% Voucher 30% Voucher 40%

 

3. Ưu đãi đổi điểm nhận Voucher giảm giá

           
Voucher 10% 15% 20% 25% 30%
Điểm tích lũy 20 điểm 35 điểm 150 điểm 300 điểm 500 điểm